Skip to main content

Bikanevelés

Tenyészbika nevelő telep kinevezésének rendje

Bikanevelő telep a megfelelő állategészségügyi státusz biztosítása mellett, olyan telep lehet, amelyek tartási körülménye és szakmai háttere alkalmas a tenyészbika nevelő telepek működési szabályzatának betartására. Bikanevelő telep létrehozását a Közgyűlés határozattal engedélyezi. A Tenyészbika nevelő telep jogcím határozatlan időre szól. 

Az MBE három tenyészbika telepet határozott meg a Közgyűlés jóváhagyásával:

 • Hortobágyi Bikanevelő telep - Hortobágyi Nonprofit Kft., Hortobágy
 • Kiskunsági Bikanevelő telep - Szomor Dezső, Apaj
 • Fertő Hansági Bikanevelő telep - Fertő Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród.

 

 Tenyészbika nevelő telepek működési szabálya

 • A tenyésztés céljára nevelt növendékbikák első beállítását és ezzel a bikanevelő telep működését az Elnökség, valamint a Tenyésztő Bizottság hagyja jóvá. A Tenyésztési Bizottságnak az évjárati növendékeket vagy május 1-ig vagy november 1-ig ki kell jelölni. A szemlén a Tenyésztési Bizottság mellett a tenyésztő, valamint a NÉBIH Állattenyésztési Igazgatósága (továbbiakban: tenyésztési hatóság) képviselője vehet részt.
 • A tenyészbika nevelő telep üzemeltetője - a szükséges állatorvosi rendelkezések figyelembevételével - más tenyészetből származó bikák befogadását (maximum 20 db/év) nem tagadhatja meg.
 • Az 10 hónapos kort meg nem haladó, előminősített állatnak a bikanevelő telepre minden év május 1-ig vagy november 1 ig be kell érkeznie.
 • A bikákat félévente április 30-ig, és október 30-ig mérlegelni kell. A mérlegelési jegyzőkönyvet a mérlegelést követően 8 napon belül az MBE számára el kell juttatni. A mérlegelést a Tenyésztési Bizottság ellenőrzi.
 • Legalább 10 azonos évjáratú bikát kell egy csoportban felnevelni.
 • A nevelés a teljes nyári időszakban kizárólag legelőn történik, a legelő területhez dagonyázásra alkalmas vizes területnek rendelkezésre kell állnia.
 • A felnevelés 36 hónapos korig tart, hogy kellően fejlett állatok bírálata történhessen meg.
 • A téli takarmány felhasználást nyilván kell tartani.

 

Tenyészbika minősítése

A tenyészbika nevelő telepen felnevelt, előminősített állatok évente egy alkalommal, szeptember hónapban bírálatra kerülnek. A bírálatot a Tenyésztési Bizottság végzi, a bírálaton részt vehet a bikanevelő telep üzemeltetője, valamint a növendékbikák tenyésztői, akik véleményét a Tenyésztő Bizottság figyelembe veheti. A bírálat akkor hiteles, ha legalább 3 Tenyésztő Bizottsági tag jelen van.

A felnevelt és minősített tenyészbikák a tenyésztési hatóságtól központi lajstromszámot kapnak, ekkor történik a tenyészbika elnevezése is, a név kezdőbetűje meg kell, hogy egyezzen a bika vonalának betűjelével.